مشاوره تلفنی پاسارگاد24

درباره بیمه ثالث بیشتر بدانید

درباره بيمه ثالث بيشتر بدانيد 

 

بيمه چيست؟

بيمه قراردادي است که طي آن يک شرکت بيمه گر تعهد مي کند که زيان احتمالي يک بيمه گذار را در صورت وقوع حادثه در يک دوره زماني خاص جبران نمايد، بنابراين بيمه يکي از روش هاي مقابله با ريسک است.

طي يک قرارداد بيمه، ريسک مشخصي از يک طرف قرارداد که بيمه گذار ناميده مي‌شود به طرف ديگر که بيمه گر ناميده مي‌شود منتقل مي‌گردد. بنا به تعريف، بيمه‌گر شخصي حقوقي است که در مقابل دريافت حق بيمه از بيمه‌گذارجبران خسارت يا پرداخت مبلغ مشخصي را در صورت بروز حادثه تعهد مي‌کند. در مقابل، بيمه‌گذار شخصي حقيقي يا حقوقي است که با پرداخت حق بيمه، جان، مال يا مسووليت خود يا ديگري را تحت پوشش بيمه قرار مي‌دهد. وجهي را که بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را که بيمه مي‌شود موضوع بيمه مي نامند.

اگرچه بيمه مي‌تواند خيال شما را راحت کند، اما پولي که مي‌توانيد از يک شرکت بيمه طلب کنيد، به نوع قرارداد بيمه‌‌ي شما بستگي دارد. شرکت بيمه پاسارگاد از سال 1385با مجوز بيمه گري در کليه رشته هاي بيمه اي فعاليت خود را آغاز کرد.

در اين مقاله سعي بر اين است که شما را با انواع بيمه نامه و عقد بهترين قراردادها آشنا کنيم.

آشنايي تخصصي با انواع بيمه نامه هاي اتومبيل

همه مي دانيم که اتومبيل نقش به سزايي در زندگي روزمره انسان دارد، با توجه به خطرهاي ناشي از وقوع حوادث رانندگي، بيمه اتومبيل در دنيا با استقبال خاصي مواجه شده است. بيمه اتومبيل جبران کننده خسارت ها و صدمات و زيان هاي ناشي از حوادث رانندگي است.

انواع بيمه نامه اتومبيل:

-بيمه شخص ثالث

-بيمه حوادث سرنشين

-بيمه بدنه

تعريف بيمه شخص ثالث:

بيمه اجباري مسئوليت تمامي دارندگان وسيله نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث بيمه شخص ثالث ناميده مي شود. به بيان ساده تر اين بيمه نامه حامي افرادي است که در حوادث رانندگي دچار خسارت شده اند. بيمه شخص ثالث در تاريخ 23/10/1347 از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب شد.

در بيمه شخص ثالث دو نوع خسارت قابل جبران است:

-خسارت هاي وارد شده به اموال افراد ثالث که خسارت مالي ناميده مي شود.

-خسارت وارد شده به جان افراد ثالث که خسارت جاني يا بدني ناميده مي شود و شامل غرامت فوت، نقص عضو و هزينه هاي پزشکي ناشي از حادثه يا مورد بيمه مي باشد.

لازم به ذکر است که مبلغ ديه در سال 1399 براي ماه هاي عادي3/300/000/000ريال و براي ماههاي حرام 4/400/000/000 ريال از طرف بيمه مرکزي مصوب شده است. ماههاي حرام ذي القعده، ذي الحجه، محرم و رجب مي باشند.

پوشش تعهدات مالي در بيمه شخص ثالث چيست؟

در اين پوشش، تمامي خسارت هاي وارده به اموال اشخاص ثالث زيان ديده جبران مي شود. حداقل مبلغ تعهد مالي 110/000/000ريال و حد اکثر آن 1/000/000/000 ريال مي باشد، البته تعهدات 200/000/000، 300/000/000 ، 400/000/000 و 500/000/000 ريال هم قابل ارائه مي باشد. اين نکته را فراموش نکنيد که داشتن تعهدات بالاتر همواره آسودگي خيال شما را به همراه خواهد داشت.

تعريف بيمه حوادث سرنشين:

جبران خسارت وارده به سرنشينان خودرو مورد بيمه، بيمه حوادث سرنشين ناميده مي شود. سرنشين شخصي است که در زمان حادثه داخل خودرو بيمه شده باشد که شامل راننده، کمک راننده و مسافر وسيله نقليه است. بيمه نامه حوادث سرنشين به عنوان پوشش تکميلي همراه بيمه نامه هاي شخص ثالث ارائه مي شود و جبران خسارت وارده به سرنشينان خودرو مورد بيمه را پوشش مي دهد. بر اين اساس غرامت فوت، نقص عضو و هزينه هاي پزشکي سرنشينان وسيله نقليه مشمول بيمه، تا سقف مشخص شده در بيمه نامه در اثر حوادث قابل جبران است.

در اينجا به طرح تعدادي از سوالهاي پرکاربرد مشتريان عزيز در رابطه با خريد بيمه شخص ثالث شرکت بيمه پاسارگاد همراه با پاسخ آنها مي پردازيم:

1)چرا تعهد مالي بيشتر را انتخاب کنيم؟

در زمان خسارت چنانچه مقصر باشيد از محل اعتبار مالي بيمه نامه شما که همان تعهد مالي است براي پرداخت خسارت به خودروي زيان ديده استفاده مي شود، حال اگر شما تعهد 110 ميليون ريالي را خريداري کرده باشيد و خسارت از اين مبلغ بيشتر باشد، مي بايست مابقي را نقدا پرداخت بفرماييد. پس هرقدر تعهد مالي بيمه نامه شما بيشتر باشد، خيالتان راحت تر است.

2)قيمت بيمه نامه شخص ثالث به چه چيزهايي بستگي دارد؟

مبلغ حق بيمه شخص ثالث به مواردي چون نوع وسيله نقليه اعم از سواري، وانت و کاميون، سال ساخت خودرو، تعداد سيلندر، تخفيف عدم خسارت بيمه نامه سال قبل، داشتن يا نداشتن خسارت در بيمه نامه سال قبل و ميزان پوشش تعهد مالي بستگي دارد. تخفيف عدم خسارت سالي 5% و ماکزيمم تخفيف عدم خسارت 70% مي باشد.

3)آيا قيمت هاي بيمه شخص ثالث در شرکت هاي مختلف بيمه متفاوت است؟

حق بيمه شخص ثالث در کليه شرکت هاي بيمه گرتقريبا مشابه است، مهمترين نکته در بيمه هاي شخص ثالث کيفيت خدماتي است که در زمان پرداخت خسارت از سوي شرکت هاي بيمه گر ارائه مي شود، که خوشبختانه شرکت بيمه پاسارگاد در امرپرداخت خسارت بسيار موفق عمل کرده و همچنان جزو آن دسته از شرکت هاي بيمه با درصد رضايتمندي بسيار بالاي مشتريان مي باشد.

4)با انتقال بيمه شخص ثالث از يک شرکت بيمه به شرکت بيمه ديگر آيا تخفيف ها منتقل مي شود؟

بله، با تغيير شرکت بيمه گرکليه تخفيف ها بر روي بيمه جديد منتقل خواهد شد.

5)اگر ماشيني را استفاده نکنيم، آيا مي توانيم بيمه اش نکنيم؟

طبق قانون بيمه مرکزي هر خودرويي بايد بيمه نامه شخص ثالث داشته باشد و صرفا به جهت اينکه ماشين حرکت نمي کند و در جايي پارک شده است نمي توان از بيمه کردن آن خودداري کرد، چنانچه بيمه برايش خريداري نکنيد و بر فرض بعد از 1 سال تصميم به گرفتن بيمه شخص ثالث کنيد، مي بايست کليه جرايم ديرکرد از تاريخ انقضاي بيمه نامه سال قبل تا همان روز را پرداخت نماييد.

6) زمان خسارت چه کنيم؟

سوال بسيار مهمي است، اکثر افراد نمي دانند که در زمان خسارت بايد چه کاري انجام دهند. در زمان وقوع حادثه بهترين کار تماس با پليس است، لطفا از پليس بخواهيد که حتما کروکي بکشد ( در صورت نداشتن کروکي شرکت بيمه از شما ميخواهد که به شوراي حل اختلاف مراجعه کنيد و آنجا برايتان کروکي فرضي خواهند کشيد، پس بهتر است که زمان وقوع حادثه اين کار را انجام دهيد)، سپس با اداره خسارت بيمه نامه فرد مقصر تماس حاصل نماييد و هماهنگي را براي بازديد موقعيت حادثه انجام دهيد، مامور اداره خسارت شما را راهنمايي خواهد کرد که خودروي زيان ديده به کجا منتقل شود جهت تعمير.در هر يک از مراحل قبلي اگر به مشکل برخورد کرديد با نماينده خود تماس بگيريد، حتما پيگير کار شما خواهند بود.

7) آيا امکان پرداخت اقساطي براي بيمه شخص ثالث وجود دارد؟

شرکت بيمه پاسارگاد جهت قدرداني از بيمه گذاران بيمه عمر و تامين آتيه که با هدف تحقق بخشيدن به شعار " هر ايراني يک بيمه نامه عمر" با رشد چشمگير به مجموعه پاسارگاد مي پيوندند امکان پرداخت بيمه نامه شخص ثالث را بصورت اقساط فراهم اورده است.

 

 

خرید اینترنتی بیمه عمر پاسارگاد

محتوای مشابه

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

نظرات کومنتو

حافظ خانی یک نظر برای پرسشنامه سایر رشته ها ارسال کرد
سلام خسته نباشید اتباع هم میتوانند بیمه تکمیلی بخرند
مهتاب یک نظر برای پوشش های بیمه ای ارسال کرد
پوشش تکمیلی رایگان بیمه عمر پاسارگاد واقعا یکی از مزایای خرید بیمه عمر پاسارگاد می باشد که می تونید این بیمه نامه را داشته باشید.
سمیرام یک نظر برای بازرسی و نظارت بر شعب بیمه پاسارگاد ارسال کرد
مزخرف ترین و ضعیف ترین شرکت بیمه پراز تخلفات مدیران
محمد یوسفی یک نظر برای بازرسی و نظارت بر شعب بیمه پاسارگاد ارسال کرد
سلام شما را ب خدا قسم جواب من رو بدید من سال 1400 پول واسه ثبت نام بیمه عمر پاسارگارد واریز کردم.نماینده شما هنوز من رو ثبت نام نکرده خدا رو خوش نمیاد من 1200000تومان پول واریز کردم برای 1سال ولی هنوز خبری از بیمه نیست آدرس نمایندگی خراسان رضوی شهرک باخرز آقای قربانی
سلام چراپیگیری سهمیه بیمه کارگرساختمانی تاتاریخ 97/12/12 راپیگیری نمی شود لطفن پیگیری شود شماره تماس 09378139815ازشهر خمینی شهر
ماهان یک نظر برای پرداخت ارسال کرد
خوبه
ماهان یک نظر برای پرداخت ارسال کرد
کشتی
سود مشارکت بیمه عمر کارافرین سال 1401 کی واریز میشود ممنون
ناصر یک نظر برای دریافت فرم های اداری ارسال کرد
سلام وقتتون بخیر بامدرک دیپلم پژوهشکده صالحین سامان موردقبول استخدام شرکت پاسارگاد هسته میشه راهنمایی کنید ممنون
محمد یک نظر برای بیمه بازنشستگی پاسارگاد ارسال کرد
بسیار جامع و کامل توضیح دادین.موفق و پیروز باشید
6ALOOF2N вакансии'www.name2.com یک نظر برای برای خرید بیمه عمر به چه نکاتی باید توجه کرد ؟ ارسال کرد
6ALOOF2N вакансии'www.name2.com
10N1UEFPQKM вакансии'www.name2.com یک نظر برای آیا فروش بر مبنای جدول استعلام صحیح میباشد؟ ارسال کرد
10N1UEFPQKM вакансии'www.name2.com
HPUA4V6 вакансии'www.name2.com یک نظر برای بیمه­ ی عمر، گامی مطمئن به سوی فردا ارسال کرد
HPUA4V6 вакансии'www.name2.com
3FPNCEP вакансии'www.name2.com یک نظر برای بررسی بیمه عمر در کشور ژاپن ارسال کرد
3FPNCEP вакансии'www.name2.com
1LXOWZJQWYJ вакансии'www.name2.com یک نظر برای امنیت شعلی بالا با اخذ نمایندگی بیمه عمر ارسال کرد
1LXOWZJQWYJ вакансии'www.name2.com
ABQ2WJM2E вакансии'www.name2.com یک نظر برای نکاتی که بهتر است درباره بیمه آتش سوزی شرکت پاسارگاد بدانیم ارسال کرد
ABQ2WJM2E вакансии'www.name2.com
4A1XDTX7L вакансии'www.name2.com یک نظر برای بازار هدف فروش بیمه های عمر ارسال کرد
4A1XDTX7L вакансии'www.name2.com
محمد دیبانژاد یک نظر برای پرسشنامه سایر رشته ها ارسال کرد
سلام بنده سوالی داشتم ؟ من بیمه عمر پاسارگاد را دقیقه ۱۸ ماه داشتم یعنی ماهانه تا ۱۸ ماه �داخت کرده‌ام و بعد از ۱۸ ماه اقدام به بازخرید بیمه خود کردم و البته مبلغ یک و نیم میلیون تومان وام دریافت کردم که دو قسط آن را دادم اما موقع بازخرید مبلغ پرداختی از طرف بیمه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود .در ۱۲ ماه اول ۳۰۰۰۰۰تومان و ۶ ماه ۳۳۰۰۰۰تومان
Q34E113U7JG вакансии'www.name2.com یک نظر برای مراحل صدور بیمه زندگی،مدارک مورد نیاز،میزان سود تضمینی ارسال کرد
Q34E113U7JG вакансии'www.name2.com
طاهره نعمت اللهی یک نظر برای بیمه موتور ارسال کرد
استاد نوری و سرکار خانم صدفی تشکر از شمام سلامت باشید مطالب آموزنده بود
امیر محمد فلاح یک نظر برای آموزش مجازی نمایندگان بیمه پاسارگاد ارسال کرد
من نام کاربری و رمز عبور رو فراموش کردم نمیتونم وارد پنل کاربری بشم میشه دوباره فعال کنید
رضا خالق پناه یک نظر برای آموزش نحوه پر کردن پرسشنامه بیمه عمر پاسارگاد ارسال کرد
سلام. فورم آموزشی شما قدیمی هست. لطفا به سال 1401 به روز کنید و آموزش فورم جدید را بگذارید. با سپاس.
صادقی یک نظر برای بازار هدف فروش بیمه های عمر ارسال کرد
با سپاس از مطالب اموزنده و مختصر و مفید جنابعالی پاینده باشید
محسن حسنی نماینده ومشاوربیمه عمر یک نظر برای درباره ما ارسال کرد
باسلام، ممنون از سایت آموزنده تون که مطالب رو به روز اطلاع رسانی میکنید.
عزت درستان یک نظر برای خرید آنلاین بیمه عمر ( پاسارگاد ) ارسال کرد
در مورد بیمه مستمری سوالی داشتم آیا در پایان قرار داد فقط مستمری ماهانه به شخص در مدت دزمان تعیین شده تعلق میگیرد یا نه مثل بیمه عمر مبلغ بازخرید بیمه نامه هم به بیمه شده پرزداخت می شود
آرش صدوقی یک نظر برای فروش بیمه عمر به صرافی ها و طلافروشی ها ارسال کرد
حرفی هم که شما میزنی لطفا مستند بزن، از روی حسادت و غرض صحبت نکن، من خودم نماینده یه شرکت دیگه ام ولی اگر اطلاعات و تجربه امروزم رو داشتم حتما میومدم سراغ پاسارگاد
آرش صدوقی یک نظر برای فروش بیمه عمر به صرافی ها و طلافروشی ها ارسال کرد
شرکتی با پشتوانه های عالی و منحصر بفرد برترین بیمه خصوصیه به نظرم من دوستانی که میخوان کار کنن بدونن که کاری بسیار آموزشیه
Mohammad یک نظر برای اعطای نمایندگی ارسال کرد
باعرض سلام و درود خدمت شما سروران گرامی کسی که واسه نمایندگی بیمه اقدام کند چه بیمه های بغیراز عمرواتیه رو می‌تونه انجام بده؟
مهناز سليماني یک نظر برای انواع بیمه مستمری ارسال کرد
سلام مطالب كامل و آموزنده بود سوال خاص نبود خيلي ممنون از زحمات شما بزرگواران
مصطفی حسینی یک نظر برای انواع بیمه مستمری ارسال کرد
سلام و خسته نباشید خدمت استاد نوری عزیز و بزرگوار ضمن عرض خدا قوت خدمت حضرتعالی مطالب کاملا جا افتاده بود سوالی نیست ممنونم از زحماتی ک میکشید
علی حسینی یک نظر برای انواع بیمه مستمری ارسال کرد
سلام بیمه مستمری بصورت یکجا به چه صورت است مستمری از کی تعلق می گیرد
سمیه صدفی یک نظر برای انواع بیمه مستمری ارسال کرد
مطلب بسیار مفید و کامل بود ممنون از انتشار این مقاله
علی یک نظر برای فروش بیمه عمر به صرافی ها و طلافروشی ها ارسال کرد
ازهربیمه خرید کنید از بیمه ی پاسارگاد هیچی نخرید که همش کلکه?
خنجرخانی یک نظر برای اعطای نمایندگی ارسال کرد
باسلام وقت بخیر خواستم بدونم زمانی که 2نفر از آزمون و مصاحبه قبول شدن میتوانند مشترک دفتر نمایندگی افتتاح کنند
عالی بود. ممنون از نکات کلیدی و کاربردی ای که بیان کردید?
محمد نمازی یک نظر برای درباره ما ارسال کرد
درود بر شما
مینا یک نظر برای خرید آنلاین بیمه عمر ( پاسارگاد ) ارسال کرد
خدماتی که ارائه میدین عالیه خسته نباشید واقعا
Amir یک نظر برای خرید آنلاین بیمه عمر ( پاسارگاد ) ارسال کرد
مطالب خیلی بروز و قابل توجه ان
امین یک نظر برای خرید آنلاین بیمه عمر ( پاسارگاد ) ارسال کرد
مشاوره ای که دادید خیلی مفید بود ممنون

افراد آنلاین

ما 52 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

این وبسایت دارای نماد اعتماد الکترونیکی میباشد