مشاوره تلفنی پاسارگاد24

شرایط بیمه ‌نامه عمر و مستمری شرکت بیمه پاسارگاد

علاوه ‌بر شرایط عمومی بیمه‌نامه عمر و مستمری تعاریف و شرایط اختصاصی ذیل جزء لاینفک بیمه‌نامه عمر و مستمری پاسارگاد بوده و لازم‌الاجراست


تعاریف


مستمری
مبلغی است مندرج در جدول پرداخت مستمری به ضمیمه بیمه‌نامه که برای مدت معین به ذی‌نفع بیمه‌نامه پرداخت می‌شود.
موضوع بیمه
علاوه‌ بر بیمه عمر و تشکیل سرمایه و پوشش‌های تکمیلی آن، موضوع بیمه مستمری پاسارگاد، عبارت است از بازپرداخت سود و سرمایه تشکیل‌ شده در مدت تعیین‌شده از سوی بیمه‌گذار به ‌صورت مستمری ماهانه به ذی‌نفع بیمه‌نامه حداکثر تا سن هشتاد سالگی بیمه‌شده
دوره اول بیمه‌نامه (تشکیل سرمایه)
به مدتی از بیمه‌ نامه عمر و مستمری اطلاق می‌شود که بیمه‌گذار موظف به پرداخت حق بیمه تعیین‌شده در سررسیدهای مقرر می‌باشد (حداقل مدت دوره اول بیمه‌نامه تشکیل سرمایه پنج سال و حداکثر سی سال می‌باشد)
دوره دوم بیمه نامه (پرداخت مستمری)
به مدت دوره پرداخت مستمری توسط بیمه‌گر گفته می‌شود که به انتخاب بیمه‌گذار تعیین‌شده و می‌تواند تا سن هشتاد سالگی بیمه‌شده ادامه داشته باشد (حداقل مدت پرداخت مستمری پنج سال و حداکثر ۳۵ سال می‌باشد)
مدت بیمه‌نامه
مدت این بیمه‌ نامه از مجموع دو دوره اول (تشکیل سرمایه) و دوره دوم (پرداخت مستمری) تشکیل‌شده که به تفکیک در بیمه‌نامه قید شده‌ است و بیمه ‌شده در طی این دو دوره تحت پوشش خطر فوت (بیمه عمر) می‌باشد.


پوشش‌های تکمیلی بیمه عمر و مستمری(دوره اول قرارداد)


علاوه ‌بر پوشش اصلی (فوت به هر علت بیمه‌شده) بیمه‌گذار می‌تواند در فرم پرسش‌نامه پوشش‌های تکمیلی مورد نظر خود را انتخاب و از مزایای آن‌ها در دور اول بیمه‌نامه (تشکیل سرمایه) بهره ‌مند گردد. بیمه‌شده در دور اول و دوم بیمه ‌نامه به تناسب ذخیره ریاضی بیمه ‌نامه می‌تواند از پوشش هزینه ‌های بستری وجراحی بیمارستانی برخوردار شود.
توافقنامه

قراردادی است که بین بیمه‌گذار حقوقی و شرکت بیمه‌ پاسارگاد برای صدور بیمه‌نامه به ‌صورت گروهی برای کارکنان بیمه‌گزار منعقد شده و در آن وظایف طرفین تعیین شده‌است.
سن بیمه‌شده

سن بیمه‌شده یا میانگین سنی گروه بیمه‌شدگان برای بیمه‌نامه گروهی در تاریخ صدور بیمه‌نامه و سال‌های بعد بر اساس جدول مرگ‌ومیر مبنای محاسبه حق بیمه عمر قرار می‌گیرد حداکثر سن بیمه‌شده در زمان صدور بیمه‌نامه نباید از شصت و پنج سال تجاوز نماید.
جدول پرداخت مستمری تضمین ‌شده بیمه ‌نامه

جدولی است که به‌موجب آن ارزش بازخرید، سرمایه فوت به هر علت و مبلغ مستمری ماهانه با توجه به مدت بیمه‌نامه در دوره اول (تشکیل سرمایه) و نوع پرداخت مستمری بر مبنای سود تضمین‌شده مصوب شورای عالی بیمه محاسبه و به ضمیمه بیمه ‌نامه در زمان صدور بیمه ‌نامه به بیمه‌گذار تحویل می‌شود.

 

 پوشش‌های بیمه‌ نامه عمر و مستمری

پوشش‌های بیمه‌نامه در مدت بیمه‌ نامه عبارت‌اند از:

پوشش های دوره تشکیل سرمایه

پوشش‌های بیمه ‌نامه عمر و مستمری شرکت بیمه پاسارگاد در این دوره شامل پوشش‌ بیمه عمر (خطر فوت) و پوشش‌های تکمیلی و انتخابی بیمه‌گذار شامل:

فوت و نقص‌عضو و ازکارافتادگی در اثر حادثه

هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه

بیماری‌های خاص

معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی و پرداخت غرامت ازکارافتادگی کامل و دائم به هر علت

آتش‌سوزی، صاعقه و انفجار منزل مسکونی همراه با پوشش زلزله

پوشش های دوره پرداخت مستمری

 

پوشش‌های بیمه‌نامه در این دوره شامل پوشش بیمه عمر (خطر فوت به هر علت)

پوشش درمان تکمیلی (هزینه‌های بستری و جراحی بیمارستان)


دریافت وام بیمه‌گذار

بیمه گذار بیمه عمر و مستمری پاسارگاد، می‌تواند علاوه‌ بر دریافت وام در دوره اول بیمه نامه (تشکیل سرمایه) در دوره دوم قرارداد (پرداخت مستمری) نیز از مزایای دریافت وام استفاده نماید.

مشارکت در منافع بیمه عمر و مستمری

شرکت بیمه پاسارگاد متعهد است هر سال حداقل 85 درصد از منافع مازاد بر سود تضمینی مورد عمل در دوره‌ های تشکیل سرمایه و دوره پرداخت مستمری حاصل از سرمایه‌گذاری ذخیره ریاضی بیمه ‌نامه را به‌ عنوان مشارکت در منافع به ذخیره ریاضی بیمه ‌نامه اضافه نماید. بیمه‌گذار می‌تواند در فرم پرسش ‌نامه و پیشنهاد بیمه ‌نامه مقصد سرمایه‌گذاری اندوخته بیمه‌نامه خود را با شرایط اعلام ‌شده، انتخاب و یا آن را به‌عهده بیمه‌گر بگذارد.

مشارکت در منافع بیمه‌نامه در دور اول بیمه‌نامه بر مبنای ذخیره ریاضی ابتدای دوره مالی و مشارکت در منافع در دوره دوم بیمه ‌نامه بر مبنای ذخیره ریاضی انتهای دوره مالی و یا ابتدای دوره مالی سال قبل هرکدام که کمتر باشد، محاسبه و به ذخیره ریاضی بیمه ‌نامه اضافه می‌شود.


شرایط بازخرید بیمه ‌نامه عمر و مستمری پاسارگاد

 

بازخرید بیمه‌ نامه طی دوره تشکیل سرمایه (دوره اول)

در صورت انصراف بیمه‌گذار از ادامه پرداخت حق بیمه در دوره اول بیمه ‌نامه (تشکیل سرمایه) با گذشت حداقل شش ماه از پرداخت اقساط بیمه‌نامه به درخواست بیمه‌گزار قابل بازخرید می‌باشد.

دریافت ذخیره ریاضی بیمه ‌نامه به ‌صورت یکجا در پایان مدت تشکیل سرمایه (دوره اول)

در صورت انصراف به برقراری مستمری، ذی‌نفع زمان حیات می‌تواند سرمایه تشکیل‌شده را در انقضای مدت دوره اول بیمه‌نامه، به ‌صورت یکجا دریافت نماید.

بازخرید بیمه ‌نامه مستمری شرکت بیمه پاسارگاد طی دوره پرداخت مستمری

در صورت انصراف بیمه‌گذار از ادامه دریافت مستمری در دوره دوم بیمه ‌نامه، ذخیره ریاضی باقیمانده بیمه ‌نامه در تاریخ درخواست، با کسر حق بیمه عمر ساله مورد درخواست، به بیمه‌گزار مسترد می‌گردد.


بازخرید نسبی

در صورت عدم پرداخت اقساط حق بیمه در دور اول بیمه ‌نامه و یا عدم پرداخت اقساط وام دریافتی در دوره اول یا دوم بیمه ‌نامه، بیمه‌گر مجاز است به میزان بدهی بیمه‌گذار، نسبت ‌به بازخرید نسبی بیمه ‌نامه تا اتمام ذخیره ریاضی بیمه‌ نامه اقدام نماید. با اتمام ذخیره ریاضی، بیمه ‌نامه به حالت تعلیق درخواهد آمد.

نحوه پرداخت مستمری بیمه عمر پاسارگاد

مبلغ مستمری به ‌صورت ماهانه طی ده روز اول هر ماه شمسی به شماره‌ حساب بانکی که توسط استفاده‌کننده از سرمایه حیات بیمه ‌نامه اعلام ‌شده است واریز می‌گردد و تا پایان مدت مستمری به‌همین‌ترتیب استمرار خواهد یافت.

 

خرید اینترنتی بیمه عمر پاسارگاد

محتوای مشابه

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

نظرات کومنتو

با سلام و احترام من بیمه تکمیلی پاسارگاد رو دارم. برای مشاهده خسارتهای درمان نمی تونم فعالسازی انجام بدم. ممکنه راهنماییم کنید؟
حافظ خانی یک نظر برای پرسشنامه سایر رشته ها ارسال کرد
سلام خسته نباشید اتباع هم میتوانند بیمه تکمیلی بخرند
مهتاب یک نظر برای پوشش های بیمه ای ارسال کرد
پوشش تکمیلی رایگان بیمه عمر پاسارگاد واقعا یکی از مزایای خرید بیمه عمر پاسارگاد می باشد که می تونید این بیمه نامه را داشته باشید.
سمیرام یک نظر برای بازرسی و نظارت بر شعب بیمه پاسارگاد ارسال کرد
مزخرف ترین و ضعیف ترین شرکت بیمه پراز تخلفات مدیران
محمد یوسفی یک نظر برای بازرسی و نظارت بر شعب بیمه پاسارگاد ارسال کرد
سلام شما را ب خدا قسم جواب من رو بدید من سال 1400 پول واسه ثبت نام بیمه عمر پاسارگارد واریز کردم.نماینده شما هنوز من رو ثبت نام نکرده خدا رو خوش نمیاد من 1200000تومان پول واریز کردم برای 1سال ولی هنوز خبری از بیمه نیست آدرس نمایندگی خراسان رضوی شهرک باخرز آقای قربانی
سلام چراپیگیری سهمیه بیمه کارگرساختمانی تاتاریخ 97/12/12 راپیگیری نمی شود لطفن پیگیری شود شماره تماس 09378139815ازشهر خمینی شهر
ماهان یک نظر برای پرداخت ارسال کرد
خوبه
ماهان یک نظر برای پرداخت ارسال کرد
کشتی
سود مشارکت بیمه عمر کارافرین سال 1401 کی واریز میشود ممنون
ناصر یک نظر برای دریافت فرم های اداری ارسال کرد
سلام وقتتون بخیر بامدرک دیپلم پژوهشکده صالحین سامان موردقبول استخدام شرکت پاسارگاد هسته میشه راهنمایی کنید ممنون
محمد یک نظر برای بیمه بازنشستگی پاسارگاد ارسال کرد
بسیار جامع و کامل توضیح دادین.موفق و پیروز باشید
6ALOOF2N вакансии'www.name2.com یک نظر برای برای خرید بیمه عمر به چه نکاتی باید توجه کرد ؟ ارسال کرد
6ALOOF2N вакансии'www.name2.com
10N1UEFPQKM вакансии'www.name2.com یک نظر برای آیا فروش بر مبنای جدول استعلام صحیح میباشد؟ ارسال کرد
10N1UEFPQKM вакансии'www.name2.com
HPUA4V6 вакансии'www.name2.com یک نظر برای بیمه­ ی عمر، گامی مطمئن به سوی فردا ارسال کرد
HPUA4V6 вакансии'www.name2.com
3FPNCEP вакансии'www.name2.com یک نظر برای بررسی بیمه عمر در کشور ژاپن ارسال کرد
3FPNCEP вакансии'www.name2.com
1LXOWZJQWYJ вакансии'www.name2.com یک نظر برای امنیت شعلی بالا با اخذ نمایندگی بیمه عمر ارسال کرد
1LXOWZJQWYJ вакансии'www.name2.com
ABQ2WJM2E вакансии'www.name2.com یک نظر برای نکاتی که بهتر است درباره بیمه آتش سوزی شرکت پاسارگاد بدانیم ارسال کرد
ABQ2WJM2E вакансии'www.name2.com
4A1XDTX7L вакансии'www.name2.com یک نظر برای بازار هدف فروش بیمه های عمر ارسال کرد
4A1XDTX7L вакансии'www.name2.com
محمد دیبانژاد یک نظر برای پرسشنامه سایر رشته ها ارسال کرد
سلام بنده سوالی داشتم ؟ من بیمه عمر پاسارگاد را دقیقه ۱۸ ماه داشتم یعنی ماهانه تا ۱۸ ماه �داخت کرده‌ام و بعد از ۱۸ ماه اقدام به بازخرید بیمه خود کردم و البته مبلغ یک و نیم میلیون تومان وام دریافت کردم که دو قسط آن را دادم اما موقع بازخرید مبلغ پرداختی از طرف بیمه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود .در ۱۲ ماه اول ۳۰۰۰۰۰تومان و ۶ ماه ۳۳۰۰۰۰تومان
Q34E113U7JG вакансии'www.name2.com یک نظر برای مراحل صدور بیمه زندگی،مدارک مورد نیاز،میزان سود تضمینی ارسال کرد
Q34E113U7JG вакансии'www.name2.com
طاهره نعمت اللهی یک نظر برای بیمه موتور ارسال کرد
استاد نوری و سرکار خانم صدفی تشکر از شمام سلامت باشید مطالب آموزنده بود
امیر محمد فلاح یک نظر برای آموزش مجازی نمایندگان بیمه پاسارگاد ارسال کرد
من نام کاربری و رمز عبور رو فراموش کردم نمیتونم وارد پنل کاربری بشم میشه دوباره فعال کنید
رضا خالق پناه یک نظر برای آموزش نحوه پر کردن پرسشنامه بیمه عمر پاسارگاد ارسال کرد
سلام. فورم آموزشی شما قدیمی هست. لطفا به سال 1401 به روز کنید و آموزش فورم جدید را بگذارید. با سپاس.
صادقی یک نظر برای بازار هدف فروش بیمه های عمر ارسال کرد
با سپاس از مطالب اموزنده و مختصر و مفید جنابعالی پاینده باشید
محسن حسنی نماینده ومشاوربیمه عمر یک نظر برای درباره ما ارسال کرد
باسلام، ممنون از سایت آموزنده تون که مطالب رو به روز اطلاع رسانی میکنید.
عزت درستان یک نظر برای خرید آنلاین بیمه عمر ( پاسارگاد ) ارسال کرد
در مورد بیمه مستمری سوالی داشتم آیا در پایان قرار داد فقط مستمری ماهانه به شخص در مدت دزمان تعیین شده تعلق میگیرد یا نه مثل بیمه عمر مبلغ بازخرید بیمه نامه هم به بیمه شده پرزداخت می شود
آرش صدوقی یک نظر برای فروش بیمه عمر به صرافی ها و طلافروشی ها ارسال کرد
حرفی هم که شما میزنی لطفا مستند بزن، از روی حسادت و غرض صحبت نکن، من خودم نماینده یه شرکت دیگه ام ولی اگر اطلاعات و تجربه امروزم رو داشتم حتما میومدم سراغ پاسارگاد
آرش صدوقی یک نظر برای فروش بیمه عمر به صرافی ها و طلافروشی ها ارسال کرد
شرکتی با پشتوانه های عالی و منحصر بفرد برترین بیمه خصوصیه به نظرم من دوستانی که میخوان کار کنن بدونن که کاری بسیار آموزشیه
Mohammad یک نظر برای اعطای نمایندگی ارسال کرد
باعرض سلام و درود خدمت شما سروران گرامی کسی که واسه نمایندگی بیمه اقدام کند چه بیمه های بغیراز عمرواتیه رو می‌تونه انجام بده؟
مهناز سليماني یک نظر برای انواع بیمه مستمری ارسال کرد
سلام مطالب كامل و آموزنده بود سوال خاص نبود خيلي ممنون از زحمات شما بزرگواران
مصطفی حسینی یک نظر برای انواع بیمه مستمری ارسال کرد
سلام و خسته نباشید خدمت استاد نوری عزیز و بزرگوار ضمن عرض خدا قوت خدمت حضرتعالی مطالب کاملا جا افتاده بود سوالی نیست ممنونم از زحماتی ک میکشید
علی حسینی یک نظر برای انواع بیمه مستمری ارسال کرد
سلام بیمه مستمری بصورت یکجا به چه صورت است مستمری از کی تعلق می گیرد
سمیه صدفی یک نظر برای انواع بیمه مستمری ارسال کرد
مطلب بسیار مفید و کامل بود ممنون از انتشار این مقاله
علی یک نظر برای فروش بیمه عمر به صرافی ها و طلافروشی ها ارسال کرد
ازهربیمه خرید کنید از بیمه ی پاسارگاد هیچی نخرید که همش کلکه?
خنجرخانی یک نظر برای اعطای نمایندگی ارسال کرد
باسلام وقت بخیر خواستم بدونم زمانی که 2نفر از آزمون و مصاحبه قبول شدن میتوانند مشترک دفتر نمایندگی افتتاح کنند
عالی بود. ممنون از نکات کلیدی و کاربردی ای که بیان کردید?
محمد نمازی یک نظر برای درباره ما ارسال کرد
درود بر شما
مینا یک نظر برای خرید آنلاین بیمه عمر ( پاسارگاد ) ارسال کرد
خدماتی که ارائه میدین عالیه خسته نباشید واقعا
Amir یک نظر برای خرید آنلاین بیمه عمر ( پاسارگاد ) ارسال کرد
مطالب خیلی بروز و قابل توجه ان
امین یک نظر برای خرید آنلاین بیمه عمر ( پاسارگاد ) ارسال کرد
مشاوره ای که دادید خیلی مفید بود ممنون

افراد آنلاین

ما 266 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

این وبسایت دارای نماد اعتماد الکترونیکی میباشد