مشاوره تلفنی پاسارگاد24

تعهدات بیمه درمان مسافرتی شرکت بیمه پاسارگاد

بیمه درمان مسافرتی خارج از کشور بیمه‌نامه‌ای اجباری برای افرادی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند می‌باشد. بیمه‌نامه‌های صادره شش‌ماهه و دوازده‌ماهه برای سفرهای متعدد معتبر می‌باشد. مشروط براینکه مدت هر سفر بیشتر از 92 روز متوالی نباشد و نکته مهم دیگر این است که هرگونه اعلام خسارت باید ظرف مدت 168 ساعت (7 روز) به شرکت کمک‌رسان اطلاع داده شود در غیر این صورت خسارت غیر قابل پرداخت می‌باشد.
درصورتی‌که بیمه‌شده درطول مدت اعتبار بیمه درمان مسافرتی پاسارگاد دچار بیماری یا صدمات بدنی ناشی از حادثه شده و یا نیازمند سایر خدمات تحت پوشش این بیمه‌نامه گردد شرکت بیمه پاسارگاد موظف است خدمات زیر را با همکاری شرکت کمک‌رسان سازماندهی و فقط به‌هنگام سفر بیمه‌شده در خارج از کشور محل اقامت و مشروط براینکه مدت هر سفر از 92 روز متوالی بیشتر نباشد هزینه‌های مرتبط با آن را پرداخت نماید.

هزینه‌های پزشکی و بستری در بیمارستان

شرکت کمک‌رسان هزینه‌های معمول پزشکی و بستری در بیمارستان جراحی معاینات پزشکی و خدمات تصویربرداری و آزمایشگاهی هزینه‌های دارویی فیزیوتراپی تجویز شده از جانب پزشکی بیمه‌شده را تا سقف مندرج در بیمه‌نامه به ارز یورو و یا معادل ریالی آن براساس نرخ تسعیر ارز تقبل خواهد نمود تیم پزشکی شرکت کمک‌رسان برای نظارت بر ارائه درمان مناسب به بیمه‌شده با مراکز درمانی و پزشکان معالج تماس‌های تلفنی لازم را برقرار خواهند نمود.فرانشیز بیمه درمان مسافرتی شرکت بیمه پاسارگاد

فرانشیز مبلغ 25 یورو در هر مورد خسارت اعمال می‌گردد (به‌استثنای موارد صدمات جسمانی حاد و یا بستری‌شدن در بیمارستان بیش ‌از 24 ساعت)

پرداخت هزینه فوریت‌های دندان‌پزشکی در بیمه مسافرتی

شرکت کمک‌رسان در صورت نیاز هزینه فوریت‌های دندان‌پزشکی بیمه‌شده را تا سقف مندرج در بیمه‌نامه پرداخت می‌نماید این هزینه‌ها به معالجه دندان‌درد درمان عفونت و کشیدن دندان محدود می‌گردد فرانشیز مبلغ بیست و پنج یورو در هر مورد خسارت دندان‌پزشکی اعمال می‌گردد

جابجایی یا بازگرداندن بیمه‌شده به کشور محل اقامت

شرکت کمک‌رسان ایران با توجه به موقعیت و یا وخامت حال بیمه‌شده و با نظر پزشک معالج نسبت‌به انتقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و یا بازگرداندن وی به کشور محل اقامت خود با مناسب‌ترین وسیله اقدام خواهد نمود در مورد حوادث جزئی و یا بیماری‌هایی که به‌صورت سرپایی مداوا می‌شوند و به اعتقاد تیم پزشکی شرکت کمک‌رسان بازگشت بیمه‌شده به کشورش مورد نیاز نباشد انتقال وی به مکانی که کمک‌های پزشکی کافی در دسترس باشد به وسیله آمبولانس یا سایر وسایل نقلیه انجام خواهد گردید

بازگرداندن جسد متوفی

در صورت فوت بیمه‌شده شرکت کمک‌رسان تمهیدات لازم را برای انتقال و بازگرداندن جسد متوفی اتخاذ نموده و هزینه‌های مربوط به انتقال جسد بیمه‌شده به محل خاک‌سپاری یا مراسم ترحیم در کشور محل اقامت وی را تقبل می‌نماید
تبصره: پرداخت هزینه‌های مربوط به خاک‌سپاری و یا مراسم ترحیم از این پوشش مستثنی می‌باشد

بازگشت بستگان همراه بیمه‌شده به کشور محل اقامت

در صورت بستری‌شدن بیمه‌شده به مدت بیش‌از ده روز و یا فوت وی شرکت کمک‌رسان هزینه بازگشت یک نفر از بستگان همراه بیمه‌شده را در صورت عدم توانایی وی به سفر با وسیله شخصی خود و یا وسیله‌ای که در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته بود به کشور محل اقامت تقبل می‌نماید.

سفر اضطراری یکی از بستگان

درصورتی‌که بیمه‌شده بیشتر از ده روز در بیمارستان بستری شود شرکت کمک‌رسان مخارج انتقال یکی از بستگان وی را از کشور محل اقامت بیمه‌شده از جمله هزینه رفت‌وبرگشت به محلی که بیمه‌شده در آن بستری می‌باشد و مخارج اقامت تا سقف 85 یورو برای هر روز و حداکثر به مدت 10 روز تا مبلغ 850 یورو پرداخت خواهد نمود.بازگرداندن کودکان بی‌سرپرست

در صورت انتقال یا بازگرداندن بیمه‌شده و عدم توانایی وی از مراقبت فرزندان زیر پانزده‌ساله خود که در سفر همراه او بوده‌است و در صورت انتقال جسد متوفی شرکت کمک‌رسان از جانب بیمه‌شده هزینه برگشت فرزندان وی به کشور محل اقامت را تحت نظارت یک فرد بزرگسال پرداخت خواهد کرد

بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده
هنگامی‌که بیمه‌شده به دلیل فوت ناگهانی یکی از اعضای نزدیک خانواده خود تا بستگان درجه‌دوم ناچار به توقف سفر شده و چنانچه وی قادر به بازگشت با وسیله شخصی خود و یا وسیله‌ای که برای سفر اجاره‌شده است نباشد شرکت کمک‌رسان هزینه سفر وی به کشور محل اقامت را پرداخت خواهد نمود بیمه‌شده می‌بایست دلایل اسناد یا گواهی‌هایی که موجب توقف سفر وی شده‌است (گواهی فوت) را به شرکت کمک‌رسان تسلیم نماید.

تحویل دارو
شرکت کمک‌رسان هزینه‌های ارسال اضطراری دارو در صورت فقدان آن در محل اقامت بیمه‌شده را حتی درصورتی‌که توسط پزشک معالج وی قبل‌از سفر تجویز شده باشد پرداخت خواهد نمود.


معاضدت حقوقی
شرکت کمک‌رسان هزینه‌های دفاع قانونی در مقابل اشخاص ثالث در دعاوی کیفری و مدنی ناشی از حوادث رانندگی در خارج از کشور را تا سقف حداکثر ۱۵۰۰ یورو یا معادل آن (به ارز کشور مورد دعوی) پرداخت خواهد نمود.

فقدان گذرنامه گواهینامه رانندگی و شناسنامه

در صورت فقدان گذرنامه گواهینامه رانندگی و شناسنامه بیمه‌شده در خارج از کشور شرکت کمک‌رسان علاوه‌بر ارائه اطلاعات لازم مبنی‌بر مراحل اداری متناسب که در مراجع قانونی و مؤسسات محلی برای بدست آوردن مدارک مفقود یا سرقت‌شده می‌بایست طی شود هزینه‌های صدور المثنی آن‌ها و یا مدارک کنسولی مشابه را تا سقف دویست یورو تقبل خواهد نمود

ارسال پیام‌ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری

شرکت کمک‌رسان مسئولیت ارسال پیام‌های اضطراری بیمه‌شده را در ارتباط با حوادث مشمول پوشش این بیمه‌نامه برعهده خواهد گرفت به تقاضای بیمه‌شده شرکت کمک‌رسان اطلاعات پایه درباره مراجع درمانی نظیر نام پزشکان متخصصین دندان‌پزشکان یا پیراپزشکان نزدیک به محل نشانه بیمارستان‌ها مراکز پزشکی داروخانه‌ها و آمبولانس‌ها را به‌استثنای مراکز تشخیص پزشکی در اختیار بیمه‌شده قرار خواهد داد
تاخیر در ورود بار همراه بیمه‌شده

درصورتی‌که بار همراه بیمه‌شده ثبت‌شده باشد شرکت کمک‌رسان هزینه تاخیر در ورود بار همراه وی را مشروط به آنکه شرکت هواپیمایی مربوطه وابسته به یاتا باشد پس‌از گذشت حداقل شش ساعت تاخیر برای خرید ملزومات اساسی و حداکثر تا سقف صد یورو پوشش می‌دهد در کلیه موارد اسناد مؤید وقوع حادثه که به تأیید شرکت هواپیمایی رسیده باشد و نیز اصل صورت‌حساب‌های خرید باید منضم به درخواست خسارت بیمه‌شده باشد.

فقدان بار تحویلی به هواپیما

در صورت فقدان بار توسط شرکت هواپیمایی حامل شرکت کمک‌رسان علاوه‌بر خسارتی که حامل متعهد به پرداخت آن است مابه‌التفاوت آن را تا سقف حداکثر ۲۰۰ یورو برای مجموعه بار و لوازم تحویل‌شده به هواپیما به بیمه‌شده پرداخت خواهد نمود. به‌همین‌منظور بیمه‌شده باید فهرستی از مشخصات و محتویات ازجمله قیمت تخمینی و تاریخ خرید هر قلم کالا و همچنین میزان خسارت پرداختی توسط شرکت حامل را به شرکت کمک‌رسان ارائه نماید. پرداخت خسارت بر اساس روش توصیه‌شده به وسیله سازمان‌های بین‌المللی حمل بار محاسبه خواهد شد.
حداقل زمان لازم برای مفقود دانستن دایم بار همراه بیمه‌شده توسط شرکت حامل تعیین می‌شود و از ۲۱ روز کمتر نمی‌باشد پول، جواهرات، کارت‌های اعتباری و نقدی و هر گونه سند از شمول این تعهد مستثنی می‌باشند.

یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی

شرکت کمک‌رسان راهنمایی‌های لازم در خصوص نحوه گزارش سرقت یا فقدان بار و ملزومات مشخص را به بیمه‌شده ارائه نموده و برای یافتن آن‌ها همکاری خواهد نمود در صورت یافته شدن ملزومات مذکور شرکت حمل‌کننده انتقال آن را به مقصد موردنظر بیمه‌شده یا کشور محل اقامت وی برعهده خواهد گرفت دراین‌صورت بیمه‌شده متعهد به عودت خسارت دریافتی در زمینه فقدان بار براساس این بیمه‌نامه خواهد بود.

تاخیر در حرکت

درصورتی‌که وسیله نقلیه عمومی مورداستفاده بیمه‌شده حداقل شش ساعت تاخیر داشته باشد شرکت کمک‌رسان به‌شرط ارائه نسخه اصلی صورت‌حساب‌های مربوطه هزینه‌های اضافی تقبل شده به دلیل این تاخیر ازقبیل هزینه‌های حمل‌ونقل اقامت در هتل و همچنین غذا تا سقف‌های مندرج در موارد زیر را جبران خواهد نمود.
درصورتی‌که تاخیر بیش‌از ۶ ساعت باشد تا سقف ۴۵ یورو
درصورتی‌که تخریب بیش‌از ۱۲ ساعت باشد تا سقف ۹۰ یورو
درصورتی‌که تاخیر بیش‌از ۱۸ باشد تا سقف ۱۳۵ یورو
درصورتی‌که تاخیر بیش‌از ۲۴ ساعت باشد تا سقف ۱۸۰ یورو

حداکثر سقف تعهد بابت کلیه مواد فوق صد و هشتاد یورو می‌باشد هر گونه تاخیر ناشی از اعتصاب کارکنان شرکت‌های هواپیمایی فرودگاه‌های مبدا و مقصد و یا کشورهای خدماتی طرف قرارداد با آن‌ها و همچنین تاخیرهای مربوط به انواع پروازهای چارتر و غیر عادی و شرایط بد آب‌وهوایی از تعهد این بند مستثنی می‌باشد شرایط و محدودیت‌های دیگر مربوط به این سرویس عبارت‌اند از :
پیش‌از آنکه درخواست خسارتی به‌موجب این بخش از بیمه‌نامه مورد بررسی قرار گیرد بیمه‌شده می‌بایست تأییدیه کتبی در مورد تاریخ و زمان حرکت و دلایل تاخیر و از شرکت حامل و یا نمایندگان آن‌ها دریافت نماید.
خسارت‌های مربوط به این بخشی از تعهدات از زمانی‌که به‌موجب تأییدیه رزرو جا برای حرکت بیمه‌شده مقرر بوده‌است محاسبه خواهد گردید.

حواله وجه نقد

چنانچه بیمه‌شده در طول سفر خود به خارج از کشور درنتیجه سرقت مفقود شدن بار بیماری و یا حادثه (که می‌تواند از طریق مدارک مربوطه نظیر رسید تأییدیه شکوائیه رسمی و غیره به اثبات برسد) پول نقد خود را از دست بدهد شرکت کمک‌رسان به‌شرط سپرده‌گذاری مبلغ مورد تقاضا در قالب چک بانکی حواله یا پول نقد در دفتر رسمی خود در ایران نسبت‌به حواله حداکثر تا ۸۵۰ یورو اقدام خواهد نمود.

ارسال وجه‌الضمان

شرکت کمک‌رسان هرگونه وجه‌الضمان مورد درخواست بیمه‌شده را حداکثر تا سقف ۸۵۰ یورو حواله خواهد نمود مشروط براینکه بیمه‌شده مبلغ مورد درخواست را از قبل در دفاتر رسمی شرکت کمک‌رسان در ایران به‌صورت چک بانکی حواله و یا پول نقد سپرده‌گذاری نماید حداقل زمان لازم برای مفقود دانستن دایم بار همراه بیمه‌شده توسط شرکت حامل تعیین می‌شود و از ۲۱ روز کمتر نمی‌باشد. پول، جواهرات، کارت‌های اعتباری و نقدی و هر گونه سر از شمول تعهد مستثنی می‌باشد .

 

با آرزوی موفقیت شما در صنعت بیمه
علیرضا نوری ( مدیر ارشد آموزش و فروش )

محتوای مشابه

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

نظرات کومنتو

محسن حسنی نماینده ومشاوربیمه عمر یک نظر برای درباره ما ارسال کرد
باسلام، ممنون از سایت آموزنده تون که مطالب رو به روز اطلاع رسانی میکنید.
عزت درستان یک نظر برای خرید آنلاین بیمه عمر ( پاسارگاد ) ارسال کرد
در مورد بیمه مستمری سوالی داشتم آیا در پایان قرار داد فقط مستمری ماهانه به شخص در مدت دزمان تعیین شده تعلق میگیرد یا نه مثل بیمه عمر مبلغ بازخرید بیمه نامه هم به بیمه شده پرزداخت می شود
آرش صدوقی یک نظر برای فروش بیمه عمر به صرافی ها و طلافروشی ها ارسال کرد
حرفی هم که شما میزنی لطفا مستند بزن، از روی حسادت و غرض صحبت نکن، من خودم نماینده یه شرکت دیگه ام ولی اگر اطلاعات و تجربه امروزم رو داشتم حتما میومدم سراغ پاسارگاد
آرش صدوقی یک نظر برای فروش بیمه عمر به صرافی ها و طلافروشی ها ارسال کرد
شرکتی با پشتوانه های عالی و منحصر بفرد برترین بیمه خصوصیه به نظرم من دوستانی که میخوان کار کنن بدونن که کاری بسیار آموزشیه
Mohammad یک نظر برای اعطای نمایندگی ارسال کرد
باعرض سلام و درود خدمت شما سروران گرامی کسی که واسه نمایندگی بیمه اقدام کند چه بیمه های بغیراز عمرواتیه رو می‌تونه انجام بده؟
مهناز سليماني یک نظر برای انواع بیمه مستمری ارسال کرد
سلام مطالب كامل و آموزنده بود سوال خاص نبود خيلي ممنون از زحمات شما بزرگواران
مصطفی حسینی یک نظر برای انواع بیمه مستمری ارسال کرد
سلام و خسته نباشید خدمت استاد نوری عزیز و بزرگوار ضمن عرض خدا قوت خدمت حضرتعالی مطالب کاملا جا افتاده بود سوالی نیست ممنونم از زحماتی ک میکشید
علی حسینی یک نظر برای انواع بیمه مستمری ارسال کرد
سلام بیمه مستمری بصورت یکجا به چه صورت است مستمری از کی تعلق می گیرد
سمیه صدفی یک نظر برای انواع بیمه مستمری ارسال کرد
مطلب بسیار مفید و کامل بود ممنون از انتشار این مقاله
علی یک نظر برای فروش بیمه عمر به صرافی ها و طلافروشی ها ارسال کرد
ازهربیمه خرید کنید از بیمه ی پاسارگاد هیچی نخرید که همش کلکه?
خنجرخانی یک نظر برای اعطای نمایندگی ارسال کرد
باسلام وقت بخیر خواستم بدونم زمانی که 2نفر از آزمون و مصاحبه قبول شدن میتوانند مشترک دفتر نمایندگی افتتاح کنند
عالی بود. ممنون از نکات کلیدی و کاربردی ای که بیان کردید?
محمد نمازی یک نظر برای درباره ما ارسال کرد
درود بر شما
مینا یک نظر برای خرید آنلاین بیمه عمر ( پاسارگاد ) ارسال کرد
خدماتی که ارائه میدین عالیه خسته نباشید واقعا
Amir یک نظر برای خرید آنلاین بیمه عمر ( پاسارگاد ) ارسال کرد
مطالب خیلی بروز و قابل توجه ان
امین یک نظر برای خرید آنلاین بیمه عمر ( پاسارگاد ) ارسال کرد
مشاوره ای که دادید خیلی مفید بود ممنون
ممنونم از محتوای بسیار خوب سایت پاسارگاد 24

افراد آنلاین

ما 57 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

این وبسایت دارای نماد اعتماد الکترونیکی میباشد