مشاوره تلفنی پاسارگاد24

شرایط بیمه عمر و مستمری پاسارگاد

شرایط بیمه ‌نامه عمر و مستمری شرکت بیمه پاسارگاد

علاوه ‌بر شرایط عمومی بیمه‌نامه عمر و مستمری تعاریف و شرایط اختصاصی ذیل جزء لاینفک بیمه‌نامه عمر و مستمری پاسارگاد بوده و لازم‌الاجراست


تعاریف


مستمری
مبلغی است مندرج در جدول پرداخت مستمری به ضمیمه بیمه‌نامه که برای مدت معین به ذی‌نفع بیمه‌نامه پرداخت می‌شود.
موضوع بیمه
علاوه‌ بر بیمه عمر و تشکیل سرمایه و پوشش‌های تکمیلی آن، موضوع بیمه مستمری پاسارگاد، عبارت است از بازپرداخت سود و سرمایه تشکیل‌ شده در مدت تعیین‌شده از سوی بیمه‌گذار به ‌صورت مستمری ماهانه به ذی‌نفع بیمه‌نامه حداکثر تا سن هشتاد سالگی بیمه‌شده
دوره اول بیمه‌نامه (تشکیل سرمایه)
به مدتی از بیمه‌ نامه عمر و مستمری اطلاق می‌شود که بیمه‌گذار موظف به پرداخت حق بیمه تعیین‌شده در سررسیدهای مقرر می‌باشد (حداقل مدت دوره اول بیمه‌نامه تشکیل سرمایه پنج سال و حداکثر سی سال می‌باشد)
دوره دوم بیمه نامه (پرداخت مستمری)
به مدت دوره پرداخت مستمری توسط بیمه‌گر گفته می‌شود که به انتخاب بیمه‌گذار تعیین‌شده و می‌تواند تا سن هشتاد سالگی بیمه‌شده ادامه داشته باشد (حداقل مدت پرداخت مستمری پنج سال و حداکثر ۳۵ سال می‌باشد)
مدت بیمه‌نامه
مدت این بیمه‌ نامه از مجموع دو دوره اول (تشکیل سرمایه) و دوره دوم (پرداخت مستمری) تشکیل‌شده که به تفکیک در بیمه‌نامه قید شده‌ است و بیمه ‌شده در طی این دو دوره تحت پوشش خطر فوت (بیمه عمر) می‌باشد.


پوشش‌های تکمیلی بیمه عمر و مستمری(دوره اول قرارداد)


علاوه ‌بر پوشش اصلی (فوت به هر علت بیمه‌شده) بیمه‌گذار می‌تواند در فرم پرسش‌نامه پوشش‌های تکمیلی مورد نظر خود را انتخاب و از مزایای آن‌ها در دور اول بیمه‌نامه (تشکیل سرمایه) بهره ‌مند گردد. بیمه‌شده در دور اول و دوم بیمه ‌نامه به تناسب ذخیره ریاضی بیمه ‌نامه می‌تواند از پوشش هزینه ‌های بستری وجراحی بیمارستانی برخوردار شود.
توافقنامه

قراردادی است که بین بیمه‌گذار حقوقی و شرکت بیمه‌ پاسارگاد برای صدور بیمه‌نامه به ‌صورت گروهی برای کارکنان بیمه‌گزار منعقد شده و در آن وظایف طرفین تعیین شده‌است.
سن بیمه‌شده

سن بیمه‌شده یا میانگین سنی گروه بیمه‌شدگان برای بیمه‌نامه گروهی در تاریخ صدور بیمه‌نامه و سال‌های بعد بر اساس جدول مرگ‌ومیر مبنای محاسبه حق بیمه عمر قرار می‌گیرد حداکثر سن بیمه‌شده در زمان صدور بیمه‌نامه نباید از شصت و پنج سال تجاوز نماید.
جدول پرداخت مستمری تضمین ‌شده بیمه ‌نامه

جدولی است که به‌موجب آن ارزش بازخرید، سرمایه فوت به هر علت و مبلغ مستمری ماهانه با توجه به مدت بیمه‌نامه در دوره اول (تشکیل سرمایه) و نوع پرداخت مستمری بر مبنای سود تضمین‌شده مصوب شورای عالی بیمه محاسبه و به ضمیمه بیمه ‌نامه در زمان صدور بیمه ‌نامه به بیمه‌گذار تحویل می‌شود.

 

 پوشش‌های بیمه‌ نامه عمر و مستمری

پوشش‌های بیمه‌نامه در مدت بیمه‌ نامه عبارت‌اند از:

پوشش های دوره تشکیل سرمایه

پوشش‌های بیمه ‌نامه عمر و مستمری شرکت بیمه پاسارگاد در این دوره شامل پوشش‌ بیمه عمر (خطر فوت) و پوشش‌های تکمیلی و انتخابی بیمه‌گذار شامل:

فوت و نقص‌عضو و ازکارافتادگی در اثر حادثه

هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه

بیماری‌های خاص

معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی و پرداخت غرامت ازکارافتادگی کامل و دائم به هر علت

آتش‌سوزی، صاعقه و انفجار منزل مسکونی همراه با پوشش زلزله

پوشش های دوره پرداخت مستمری

 

پوشش‌های بیمه‌نامه در این دوره شامل پوشش بیمه عمر (خطر فوت به هر علت)

پوشش درمان تکمیلی (هزینه‌های بستری و جراحی بیمارستان)


دریافت وام بیمه‌گذار

بیمه گذار بیمه عمر و مستمری پاسارگاد، می‌تواند علاوه‌ بر دریافت وام در دوره اول بیمه نامه (تشکیل سرمایه) در دوره دوم قرارداد (پرداخت مستمری) نیز از مزایای دریافت وام استفاده نماید.

مشارکت در منافع بیمه عمر و مستمری

شرکت بیمه پاسارگاد متعهد است هر سال حداقل 85 درصد از منافع مازاد بر سود تضمینی مورد عمل در دوره‌ های تشکیل سرمایه و دوره پرداخت مستمری حاصل از سرمایه‌گذاری ذخیره ریاضی بیمه ‌نامه را به‌ عنوان مشارکت در منافع به ذخیره ریاضی بیمه ‌نامه اضافه نماید. بیمه‌گذار می‌تواند در فرم پرسش ‌نامه و پیشنهاد بیمه ‌نامه مقصد سرمایه‌گذاری اندوخته بیمه‌نامه خود را با شرایط اعلام ‌شده، انتخاب و یا آن را به‌عهده بیمه‌گر بگذارد.

مشارکت در منافع بیمه‌نامه در دور اول بیمه‌نامه بر مبنای ذخیره ریاضی ابتدای دوره مالی و مشارکت در منافع در دوره دوم بیمه ‌نامه بر مبنای ذخیره ریاضی انتهای دوره مالی و یا ابتدای دوره مالی سال قبل هرکدام که کمتر باشد، محاسبه و به ذخیره ریاضی بیمه ‌نامه اضافه می‌شود.


شرایط بازخرید بیمه ‌نامه عمر و مستمری پاسارگاد

 

بازخرید بیمه‌ نامه طی دوره تشکیل سرمایه (دوره اول)

در صورت انصراف بیمه‌گذار از ادامه پرداخت حق بیمه در دوره اول بیمه ‌نامه (تشکیل سرمایه) با گذشت حداقل شش ماه از پرداخت اقساط بیمه‌نامه به درخواست بیمه‌گزار قابل بازخرید می‌باشد.

دریافت ذخیره ریاضی بیمه ‌نامه به ‌صورت یکجا در پایان مدت تشکیل سرمایه (دوره اول)

در صورت انصراف به برقراری مستمری، ذی‌نفع زمان حیات می‌تواند سرمایه تشکیل‌شده را در انقضای مدت دوره اول بیمه‌نامه، به ‌صورت یکجا دریافت نماید.

بازخرید بیمه ‌نامه مستمری شرکت بیمه پاسارگاد طی دوره پرداخت مستمری

در صورت انصراف بیمه‌گذار از ادامه دریافت مستمری در دوره دوم بیمه ‌نامه، ذخیره ریاضی باقیمانده بیمه ‌نامه در تاریخ درخواست، با کسر حق بیمه عمر ساله مورد درخواست، به بیمه‌گزار مسترد می‌گردد.


بازخرید نسبی

در صورت عدم پرداخت اقساط حق بیمه در دور اول بیمه ‌نامه و یا عدم پرداخت اقساط وام دریافتی در دوره اول یا دوم بیمه ‌نامه، بیمه‌گر مجاز است به میزان بدهی بیمه‌گذار، نسبت ‌به بازخرید نسبی بیمه ‌نامه تا اتمام ذخیره ریاضی بیمه‌ نامه اقدام نماید. با اتمام ذخیره ریاضی، بیمه ‌نامه به حالت تعلیق درخواهد آمد.

نحوه پرداخت مستمری بیمه عمر پاسارگاد

مبلغ مستمری به ‌صورت ماهانه طی ده روز اول هر ماه شمسی به شماره‌ حساب بانکی که توسط استفاده‌کننده از سرمایه حیات بیمه ‌نامه اعلام ‌شده است واریز می‌گردد و تا پایان مدت مستمری به‌همین‌ترتیب استمرار خواهد یافت.

 

خرید اینترنتی بیمه عمر پاسارگاد

محتوای مشابه

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

افراد آنلاین

ما 48 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

این وبسایت دارای نماد اعتماد الکترونیکی میباشد